Chúng tôi muốn chăm sóc sức khỏe toàn diện và lâu dài cho từng thành viên cộng đồng.

Chúng tôi muốn giảm thiểu tới mức thấp nhất có thể số người mắc bệnh ung thư tại Việt Nam bằng những Phương pháp điều trị tốt nhất tại Nhật Bản.