Add : 24, Đường số 1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : ( +84 ) 28-6298-3879

Bạn muốn trở thành Đại Diện của chúng tôi tại Việt Nam? Liên hệ chúng tôi qua HOTLINE bên dưới để biết thêm chi tiết.

medicare@bizenshindou.com